Aspendos

Aspendos bylo starověké město v dávné Pamfýlii. V dnešní době jsou zachovány pouze ruiny města, ale výjimečně dobře se zachoval amfiteátr tohoto města. Ten můžeme najít v jižním Turecku, je vzdálen přibližně 46 km od města Antalya na východ. Impozantní starověký amfiteátr pochází z římské císařské doby, v tehdejší době byl využíván pro 20 000 diváků, pro představení se používá ale i v současné době.

Historie

Amfiteátr v Aspendu patří v dnešní době mezi nejzachovalejší divadla v Malé Asii. Byl postaven architektem Zenónem již ve druhém století našeho letopočtu. Architekt se nechal při stavbě inspirovat především římskou předlohou. V současnosti jsou části amfiteátru, jako jeviště, hlediště i arkáda, v neporušeném stavu. Amfiteátr je v celkově dobrém stavu, na rozdíl od zbylých částí města. K tomu však také napomohla rekonstrukce, kterou nařídil známý turecký reformátor Mustafa Kemal zvaný Atatϋrk, který si přál, aby divadlo zůstalo zachováno v původním nezničeném stavu. Chtěl také, aby amfiteátr byl místem, kde se budou konat nejrůznější akce a představení.

Podle legendy král Aspendu kdysi dávno vyhlásil, že kdo chce získat ruku jeho dcery, musí vytvořit impozantní a velkolepé dílo. O to se pokusili dva muži, přičemž jeden vytvořil divadlo a druhý akvadukt. Protože obě stavby byly dokonalé, král prohlásil, že dceru rozřeže na dvě poloviny a rozdělí ji mezi oba nápadníky. Muž, který postavil divadlo ale nechtěl, aby se něco stalo jeho milé, proto se své odměny vzdal. Král, který poznal jeho moudrost, mu dal svou dceru za manželku. V současné době ale můžeme najít v Aspendu jak divadlo, tak i zbytky původního akvaduktu, které jsou však rozesety spíše v krajině, jedná se především o několik oblouků.

Památky

Ačkoliv ze starověkého města Aspendos již mnoho nezbylo, návštěvníci přesto v dnešní době mohou obdivovat několik původních zdí, najdeme zde i ruiny byzantské baziliky. Nejvíce zachovanou památkou je však aspendský amfiteátr, který svou impozantností dodnes turistům vyráží dech a vzbuzuje jejich úžas. Toto divadlo se vyznačuje půlkruhovitým hledištěm, celé divadlo je zakomponováno do mírně kopcovitého terénu. Naproti hledišti můžeme najít budovu, která v dávných dobách byla potřebná pro divadelní kulisy. Obvod amfiteátru je ozdobený arkádovými ochozy. V Turecku je tento amfiteátr ceněn zejména proto, že se jedná o nejzachovanější divadlo na území státu, divadlo se také vyznačuje neobvyklou výškou.

Turistické atrakce

Především díky rekonstrukci tureckého reformátora Atatϋrka se dnes turisté ze všech koutů světa mohou kochat historickým dědictvím Turecka. Byl to také on, kdo zajistil, že se i v současné době v amfiteátru v Aspendu mohou hrát četná představení, která lákají turisty. I když se nejedná o úplně levnou záležitost, mnoho návštěvníků se o tento zážitek rozhodně nechce nechat připravit. Amfiteátr totiž nabízí neopakovatelnou atmosféru, ze všech stran zde na vás dýchá historie. Výhodou je zde také dokonalá akustika, která ještě zlepší váš zážitek z představení. Jestliže ovšem nemáte chuť zhlédnout představení, nabízí se vám několik dalších možností, jak v Aspendu strávit volný čas. Protože představení v divadle jsou na programu ve večerních hodinách, za denního světla si můžete celý amfiteátr projít, můžete si také prohlédnout okolní ruiny i zbytky akvaduktu i samotné zbytky města, které však sestávají především jen z původních zdí, rozeznat se dají občas i některé antické motivy. Když také vyšplháte až nad amfiteátr, můžete se nechat okouzlit báječným a nádherným výhledem na zbytky akvaduktu i na celé okolí.

Náhodné fotky z vašich cest

Istambul_19
Bodrum_2
Istambul_16
Turecko_17