Bursa

Bursa, jehož počet obyvatel se blíží ke dvěma milionům, je v pořadí lidnatosti 4. městem v zemi. Toto město se nachází poměrně blízko známého Istanbulu a je hlavním městem části Turecka zvané též Bursa.

Bursa patří mezi průměrná turecká města s běžnými tureckými stavbami, což bývají nejčastěji asi třípatrové budovy. Historická část města zvaná Hisar je zastavěna stavbami menšími, které jsou ovšem samozřejmě starší než zbytek města.

Celkem nepraktická je pro turisty poloha autobusového nádraží v Burse. Leží totiž přesně na druhé straně města, než jeho historické jádro. Obě místa však spojuje přímý spoj. Co by se nám jako Evropanům mohlo zdát na místní dopravě zvláštní je fakt, že autobusy zde jezdí v kruhu a ne po obousměrné lince, jak jsme zvyklí.

Historie

První osídlení tohoto území může být datováno již do 12. století př. n. l. Tehdy se zde usadil národ Bithyniů – oblast v okolí dnešní Bursy se nazvala Bithynií.

O čtyři století později toto území ovládli Lydijci, později ho získala Perská říše. Roku 334 př. n. l. však není ani okolí Bursy uchráněno před mohutným tažením Alexandra Velikého. Právě v období, kdy toto území patří pod Makedonskou říši, zakládá panovník Zipoiotes město, které bylo později přejmenováno na počest panovníka Prusia, a které nyní nese název Bursa.

Římané ovládli tato území v 1. století př. n. l. a proslavili město Bursa termálními lázněmi, které zde vybudovali. Na konci 11. století n. l. porazili Římany Seldžukové, kteří o okolí města Bursa přišli kvůli 1. křížové výpravě.

Dále bylo město osídleno Osmany, kteří Bursu dokonce na krátký čas povýšili na hlavní město své říše. V tomto období probíhá silný rozvoj města zvláště z hlediska sociálních potřeb a architektury. Na počátku 19. století se stala ve městě katastrofa, když se jej zasáhl rozsáhlý požár.

Stejně jako většina Turecka byla i Bursa po první světové válce okupována Řeky, kteří byli vyhnáni Osvobozeneckým hnutím Turků, vedeném Mustafem Kemalem Atatürkem.

Památky a turistické atrakce města

Nejstarší částí města je Hisar, kde si turisté mohou prohlédnout historickou architekturu malého města, kamenné hradby, bránu a věž, v jejíž blízkosti leží park, kde se nachází mauzoleum prvního sultána vládnoucího na území Turecka – byl jím Osman Gazi. Toto místo je často zařazováno do programu cestovních kanceláří směřujících do této oblasti.

Nejrušnější částí města je pak Heykel, které je centrem moderní Bursy. Na tomto místě si turisté můžou prohlédnout spoustu mešit a zavítat do tzv. hánů, což jsou jakési obchodní dvory. (Možná se vám poštěstí, že budete moci zahlédnout burzu hedvábí v Burse, neboť právě hedvábí zde má dlouholetou tradici.) V téměř každé ulici i uličce Heykelu se nachází tržiště. Pokud máte chuť nakupovat, rozhodně navštivte ulici Uzun Çarşi, která propojuj všechny místní hány. Můžete zde však také navštívit park Koza parki, ve kterém ale nenaleznete bohabojný klid, neboť je připojen k rušné ulici Atatürk caddesi, kde staví i autobusy.

U parku Koza parki stojí i největší stará mešita Bursy. Jmenuje se mešita Ulu (Ulu Camii) a zajímavá je fontánkou, která leží přímo v jejím středu, i pěknou výzdobou.

Další významnou mešitou je Zelená mešita (Yesil Camii), která se však nenachází v blízkosti centra města. Výzdoba této mešity je vskutku neobvyklá a vyznačuje se použitím zelené a modré dlažby. V blízkosti Zelené mešity se nachází hrobka sultánů a mnoho restaurací jako stvořených pro turisty.

Okolí města

Bursa je obestřená horami, v jejichž údolí se město nachází. Hory zadržují spoustu vody, která z nich stéká v podobě bystřin, a tak je zde vcelku dost zeleně.

Náhodné fotky z vašich cest

Istambul_2
Turecko_6
Myra_6
Cappadochia_9