Historie Turecka

O osídlení tureckého území máme důkazy již z období pravěku, v době neolitu zde žili trvale první lidé, postupně sídlišť tohoto typu začalo přibývat. Kolem 2. tisíciletí před n. l. se Turecko dostalo pod nadvládu na svou dobu velmi vyspělé Chetitské říše, která byla velmi mocná a v této době vzniklo na tomto území mnoho významných měst a památek. Později docházelo k tomu, že bohaté řecké státy začaly se zakládáním nových osad a opevnění na pobřeží Turecka, ačkoliv tato území nikdy úplně neovládli. Tyto osady ale musely v průběhu let čelit nebezpečí ze strany Peršanů, stejně jako ze strany kmenů, které do Turecka přicházely ze severu. Během tažení vojevůdce Alexandra Makedonského se situace poněkud zlepšila, protože tato řecká města ochraňoval před hrozbami. Když ale zemřel, situace se opět zhoršila a dosud prosperující města začala opět postupně upadat. Ke zlepšení poměrů na území Turecka došlo až s příchodem Římanů ve 2. století před n. l. Území dobyli v krátkém čase a založili nové hlavní město Efes. Právě Efes je v dnešní době jednou z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších antických památek Turecka. Nadvláda Římské říše nad Tureckem trvala ještě následující století a díky nim se tato země začala opět rozvíjet a vzkvétat, jako tomu bylo i v dřívějších obdobích historického vývoje.

Turecko jako součást Byzantské a Osmanské říše

Ještě v době, kdy bylo Turecko součástí Římské říše, došlo k zavedení nového náboženství, které se rychle šířilo po celé zemi. Jednalo se o křesťanství, které se v Turecku velmi rychle uchytilo a získalo si mnoho příznivců. Nedlouho poté vznikla mocná Byzantská říše, jejíž součástí se stalo také již křesťanské Turecko. Byzantská říše se brzy stala jednou z nejmocnějších a nejsilnějších křesťanských zemí. V období Byzantské říše byla zavedena jako nové hlavní město Konstantinopol, který známe v dnešní době pod označením Istanbul, někdy také pod označením Cařihrad. Ani tak silná říše jako ta Byzantská ale nebyla absolutně neporazitelná a nakonec začala podléhat expandující Osmanské říši, nově vzniklém a velmi mocném státu. Konstantinopol nepříteli podlehla v roce 1453 a to znamenalo konec existence Byzantské říše.

Na jejím místě ale vznikl stát nový, ještě mocnější, který dokázal být nebezpečím i pro Rakouskou monarchii, Osmanská říše totiž byla velkým nebezpečím pro rakouské centrum, Vídeň. Osmanská říše měla velké množství slavných panovníků, kteří se na trůně objevili, ale významným vládcem byl například Sulejman Nádherný, který se zasloužil o vznik mnoha architektonických památek v Istanbulu a o hospodářský, územní a kulturní rozvoj celé země. Když zemřel, tvořila Osmanskou říši značná území, jednalo se území od Maroka až po Maďarsko, Balkán a Ukrajinu. Jeho nástupci, kteří ho na trůně vystřídali, ale nebyli tak silní panovníci a prosperita státu začala pozvolna upadat. V 18. století bylo Turecko spíše chudou zemí a bohatý prosperující stát, který se dříve na tomto území nacházel, byl pryč.

Vznik Turecké republiky

Osmanská říše, která v sobě zahrnovala Turecko, zanikla po první světové válce. Po ní následovaly neustálé konflikty a boje s Řeckem, které chtělo dobýt území na pobřeží Turecka, území, která Řekům dříve patřila. Osmanská říše byla definitivně zrušena v roce 1923. Tento rok si také turečtí obyvatelé připomínají jako rok, kdy vznikla samostatná Turecká republika, coby jeden z nástupnických států. V době svého vzniku byla Turecká republika velice moderním a vyspělým státem, který se vyznačoval mnoha pokrokovými změnami. Došlo k mnoha zlepšením týkajících se například náboženství, islám byl oddělen os státní moc. Došlo také k výraznému zlepšení postavení žen ve společnosti, země se snažila zavést evropský právní systém a evropské zvyklosti i ve své zemi.

Turecká republika také získala nové hlavní město, kterým se stala Angora, přejmenovaná na Ankaru. Velmi oblíbeným se stal také významný vojevůdce Mustafa Kemal Atatürk, který je jednou z nejvýznamnějších tureckých osobností i v dnešní době a je jakýmsi duchovním otcem Turecké republiky. Obyvatelé Turecka jej dodnes velmi obdivují a váží si ho. Místo, které je právě s touto osobností spojeno, je jeho mauzoleum v Ankaře, které je každoročně navštěvováno mnoha lidmi z celého světa i ze všech koutů Turecké republiky. V dnešní době je Turecká republika známá ve světě především proto, že se snaží vstoupit do Evropské unie a zajistit si tak lepší světovou pozici po boku nejvyspělejších států.

Náhodné fotky z vašich cest

Pamukkale_4
Istambul_22
Pamukkale_3
Istambul_10