Pamukkale a Hierapolis

Termální prameny Pamukkale a pozůstatky starověkého města Hierapolis patří mezi bezpochyby nejuchvacující turistické atrakce Turecka. Pohodlné také je, že spadají do jediného komplexu a tak si tu turisté bez nepříjemného přejíždění užijí dvojnásobnou dávku zajímavostí.

Pamukkale

Pamukkale neboli Bavlněný hrad, je skutečně fascinující oblastí. Jedná se vlastně o terasovitý jezírka plné termální vody, která z dálky budí dojem, že se jedná o jakousi přírodní stavbu z ledu. Bílá hmota, že které jsou jezírka utvářena, vznikla však usazováním minerálů (vápníku) obsažených v termální vodě, která zde vyvěrá. Jedná se o travertin, který zde tvoří bělostnou skálu, krápníky a vodopády.

Do těchto míst vždy proudilo mnoho turistů, aby se smočili v modravé termální vodě. Toho využívali hoteliéři, kteří však čerpáním vody do svých lázeňských komplexu narušili křehkou rovnováhu tohoto místa a krajina ztratila svou běloskvoucí krásu. Protože hrozilo poškození jezírek, které tu vznikaly tisíce let, byly hotely zbořeny a roku 1997 zde bylo koupání zakázáno.

Návštěvníci se však nemusí obávat, že by o dotyk zdejší minerální vody přišli docela. Dosud se můžete jezírky procházet, pokud se ovšem před touto pěší prohlídkou zujete. Koupat se však lze jen v umělých jezírkách vytvořených speciálně pro turisty.

Na Pamukkale navazuje město Hierapolis, které tu bylo vytvořeno v antických dobách. Spojení obou těchto míst si lze vychutnat v koupališti s antickými sloupy. Vstupenka je však nesmírně drahá a proto si jí může dovolit jen málo kdo. Zážitek však jistě stojí za to.

Fotografie z Pamukkale bývají vskutku originální a budí nadpozemský dojem.

Hierapolis – historie

Název antického města Hierapolis pochází z řečtiny a znamená „Svaté město“, může však mít spojistost i s Hierou, manželkou zakladatele Pergamonu, jehož obyvatelé Hierapolis pravděpodobně založili.

Lázeňské město Hierapolis vzniklo během 2. století př. n. l. a jeho nejvýznamnějšími obyvateli byli Římané, kterým toto místo připadlo dědičně, a dále Byzantinci. Z dějepisu víme, že Římané si vždy potrpěli na pohodlí, proto nás nepřekvapí, že si termální prameny v Pamukkale velmi oblíbili. A tak, když v 1. století Hierapolis zničilo zemětřesení, Římané město znovu obnovili. Proto zde nalezneme mnoho římských památek.

Hierapolis – památky

Město leží na plošině z vápence a dnes se jedná o velmi významné archeologické naleziště.

Jako v každém významném římském městě ani zde nesmí chybět antický amfiteátr. Byl vybudován během 2. století a jeho pozůstatky se zde zachovaly dodnes. Tehdejší návštěvníci zde mohli sledovat divadelní představení v padesáti řadách a nejvýznamnější představitelé města měli k dispozici lóži, která se nacházela uprostřed hlediště.

Další pozoruhodnou památkou je Arkádová ulice, která byla postavena na počest císaře Domiciána. Tato ulice pochází z 1. století a je dlouhá přes jeden kilometr. Nechybí zde ani slavobrána pro císaře.

Dále je tu k vidění pohřební naleziště, kde archeologové odkryli více než tisíc hrobů. Jsou zde k vidění například hroby známé z Malé Asie, kde se nachází sarkofágy ukryté v  pohřebních chrámech.

Pokud věříte na magii, mohly by vás zajímat pozůstatky Apollónova chrámu, kde se v dávných dobách nacházela věhlasná věštírna.

Byzantskou architekturu zde zastupuje byzantský kostel.

V Hierapolis nechybí ani archeologické muzeum, kde si turisté mohou prohlédnou mnohé archeologické nálezy (včetně sarkofágů nalezených v místní nekropoli nebo soch z někdejší sochařské školy, která tu působila) či se také mohou dozvědět více o minulosti tohoto krásného místa.

Náhodné fotky z vašich cest

Turecko_3
Turecko_21
Myra_2
Cappadochia_1