Perge

Starověké město Perge, v dřívějších dobách také nazývané Perga, se dochovalo pouze v ruinách, ale v době římské bylo opravdu významným místem. Ty je možné najít nedaleko od letoviska Antalya, vzdálenost je přibližně 15 kilometrů. Protože do tohoto letoviska každým rokem přijíždí velké množství lidí, turisté často zavítají právě za historií starověkého města Perge. Ruiny starověkého města se nacházejí nedaleko turisticky oblíbené Turecké riviéry, takže se sem pořádají nejrůznější poznávací výlety. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout všechny části města, které jsou zachované. Jedná se o hlavní ulici, amfiteátr, který ovšem přístupný lidem není nebo také lázně. Najdete zde také hradby, které jsou rovněž součástí archeologického naleziště. To ovšem neznamená, že se sem vypravují pouze profesionálové.

Historie

Ačkoliv se dříve mezi lidi vyprávělo, že město bylo založeno hrdiny, kteří bojovali v trojské válce, dnes již víme, že vzniklo až dlouhou dobu po skončení této války. Právě toto město bylo jedním z prvních, kde bylo křesťanství uznáno jako náboženství. Starověké město Perge má svou autentickou atmosféru a dýchá z něj kus historie. Již první řečtí osadníci kolem roku 1 200 př. n. l., v době bronzové, zde založili akropoli. V dalších letech město prodělalo další velký vývoj a v roce 1 400 př. n l. bylo již bohatým městem v rozkvětu. Samostatnost tohoto města trvala ale jen do roku 188 n. l., kdy Římská říše Perge ovládla a tím začalo jeho pomalé chátrání a upadání. V době Byzantské říše na tomto území nežili žádní obyvatelé. V dávných časech toto město sloužilo také jako přístav, ačkoliv moře se nenachází v úplné blízkosti města. Dnes si můžeme například lodní cestu připomínat pouze několika pozůstatky, protože její provoz byl znemožněn jejím zasypáním.

Památky a turistické atrakce

V dávných dobách bylo starověké město Perge známé svým bohatstvím a prosperitou. To si dnes návštěvníci tohoto místa mohou připomínat při prohlídce antických ruin a pozůstatků architektury. Můžete zde najít kromě obvyklých budov například nejrůznější svatyně, stejně jako veřejná prostranství, která rovněž nesou stopy této architektury, zdobení tvoří především propracované mramorové útvary na stěnách. Ačkoliv z původní známé akropole v dnešní době mnoho nezbývá, víme, že se zde kdysi dávno nacházel chrám zasvěcený bohyni Afroditě, nyní však z něho zbylo pouze několik kusů kamení. Nachází se tu ale mnoho míst, které mohou turisté obdivovat. Jedná se například o vstupní helénistické brány, které pocházejí z římských časů, a které měly zajistit ochranu vstupu do města. Těchto bran je zde k vidění několik, jedna z nich se dokonce pyšní vlastní cestou, která je zdobena arkádami. Arkády sice nejsou dochované ve zcela původním a neporušeném stavu, turisté si však i přesto mohou jejich prohlídku užít, ačkoliv uvidí spíše několik sloupů z arkád dochovaných. Mezi nejzachovalejší a nejpůsobivější památky starověkého města Perge patří také sportovní stadion, který je dodnes obdivován zástupy turistů, protože přístup do něj je všem povolen. Kapacita stadionu se měla ohybovat kolem 12 000 míst pro diváky. Dalším významnou památkou, která je rovněž v dobrém stavu, je místní divadlo. Jeho kapacita činí 15 000 míst. Jestliže vyšplháte na vrcholek divadla, naskytne se vám neopakovatelný pohled na celé okolí a město, které je do dnešní doby neustále obrovským lákadlem pro všechny návštěvníky. Abyste si výlet ve městě užili, nemusíte být nutně archeologové ani historici. Můžete si být jistí, že i tak na vás atmosféra tohoto místa neuvěřitelně zapůsobí, a že na ni dlouho nezapomenete.  

Náhodné fotky z vašich cest

Istambul_13
Turecko_22
Turecko_15
Istambul_22